Aanmelden

Als u nog twijfelt of u bij mijn onder behandeling wilt kunt u altijd even telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen. Op dinsdagen en donderdagen ben ik het beste telefonisch bereikbaar (behalve tussen 12:00 en 14:00)

Als u zich wilt aanmelden wilt u dan de onderstaand link kopieren in uw browser en daar het aanmeldformulier invullen? Dan heb ik al de meest relevante gegevens en neem ik zo snel mogelijk contact met u op voor het plannen van een afspraak. 

https://elkevanderpol.praktijkaanmelding.nl

Als u verwezen bent door uw huisarts wilt u hem of haar dan vragen om de verwijzing digitaal via Zorgdomein aan me door te sturen? Ik sta in Zorgdomein als Elke van der Pol, voedingsadvies en coaching. 

Als u uw kind wilt aanmelden en deze is verwezen door een kinderarts wilt u dan deze verzoeken de verwijzing en eventuele relevante gegevens digitaal via Zorgmail aan mij door te sturen? Mijn zorgmail e-mail is e.vanderpol@zorgmail.nl 

 

Bij voorbaat dank!